อยอชต์

  • ปีที่สร้าง

  • ผู้โดยสาร

  • คาน

  • ความยาว

  • ห้องโดยสารและห้องนอน


Sea Ray 305 Sundancer

2013

8

9 ft 9 in (3.0m)

33 ft 4 in (10.2m)m

1 Cabin

Azimut 43S

2007

10

13 ft 1 in (3.99m)

43 ft 1 in (13.13m)m

2 Cabins

Princess 54

2011

10

15 ft (4.57m)

54 ft 5 in (16.57m)m

1 Master Cabin, 2 x Guest Cabins