การจัดหาเงินทุนด้านการบิน เป็นบทบาทที่ สถาบันการเงินที่เราได้เลือกสรรไว้ มีความ ชำนาญเป็นพิเศษ สามารถจัดหาเงินทุน ให้ตรงกับความต้องการจัดหาเงินทุนของลูกค้า แต่ละราย รวมไปถึงประสานงานด้านต่าง ๆ และโครงสร้างสินทรัพย์ ชนิดของเครื่องบิน รวมไปถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านการ ดำเนินการ เนื่องจากว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ สำหรับลูกค้าแต่ละรายอาจจะมีความแตกต่าง กันได้

เจ็ทโซลูชั่น ยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบิน เมื่อต้องติดต่อ ประสานงานกับสถาบันการเงินทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับสากล โดยผู้เชี่ยวชาญทาง โครงสร้างทางการเงินของเรา เพื่อทำให้การ จัดหาเงินทุนของผู้ที่กำลังจะเป็นเจ้าของ เครื่องบิน หรือ สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าเครื่องบิน อยู่แล้ว ประสบความสำเร็จ

เรามีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อลูกค้าของเรา เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้านการให้เช่าเครื่องบินและการจัดหาเงินทุน นี่คือคำสัญญาจากบริการแบบเบ็ดเสร็จใน จุดเดียวของเรา

ติดต่อเรา