เครื่องบิน

  • เรียกอาวุโส

  • เที่ยวบินระยะทาง

  • ผู้โดยสาร

  • เวลาเที่ยวบิน


บอมบาร์ดิเอร์ ชาเลนเจอร์ 5000

ปี 2548 ถึง ปัจจุบัน

5,200 nm ( 9,630.4 km )

14

10 hours

แดสซอลท์ ฟอลคอน 7X

ปี 2550 ถึง ปัจจุบัน

5,950 nm ( 11,019.4 km )

14

12 hours

บอมบาร์ดิเอร์ ชาเลนเจอร์ 605

ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน

4,000 nm ( 7,408 km )

12

8 hours

บอมบาร์ดิเอร์ ชาเลนเจอร์ 6000

ปี 2555 ถึง ปัจจุบัน

6,000 nm ( 11,112 km )

14

12 hours

กัลฟ์สตรีม 450

ปี 2547 ถึง ปัจจุบัน

4,350 nm ( 8,056.2 km )

13

8.5 hours

บอมบาร์ดิเอร์ ชาเลนเจอร์ 350

ปี 2557 ถึง ปัจจุบัน

3,200 nm ( 5,926.4 km )

9

6 hours

กัลฟ์สตรีม 280

ปี 2554 ถึง ปัจจุบัน

3,627 nm ( 6,717.2 km )

10

6.5 hours

เอ็มแบร์เรอร์ เลกาซี่ 650

ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน

3,900 nm ( 7,222.8 km )

13

7 hours

กัลฟ์สตรีม 550

ปี 2546 ถึง ปัจจุบัน

6,750 nm ( 12,501 km )

16

13.5 hours

กัลฟ์สตรีม 650

ปี 2555 ถึง ปัจจุบัน

7,000 nm ( 12,964 km )

19

15 hours

เอ็มแบร์เรอร์ ลินเนจ 1000

ปี 2551 ถึง ปัจจุบัน

4,400 nm ( 8,148.8 km )

19

8.5 hours

แอร์บัส คอร์โพเรจ เจ็ท 319

ปี 2542 ถึง ปัจจุบัน

6,000 nm ( 11,112 km )

23

12 hours