เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เจ็ทโซลูชั่น คือ ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ เครื่องบินเจ็ทของเอเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน การเป็นที่ปรึกษาให้กับ หลาย ๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว สถาบันการเงินและกฏหมาย และความร่วมมือ ทางการบิน ด้านต่าง ๆ ทีมงานได้หล่อหลอม ประสบการณ์ตรงด้านการบินของพวกเขาเข้า ด้วยกัน ร่วมไปถึง ความรู้ความชำนาญด้าน การบินเพื่อนำเสนอ วัน คอล เซ็นเตอร์ (การให้บริการ ทางโทรศัพท์แบบเบ็ดเสร็จ ในเบอร์เดียว) สำหรับผู้บริหารอาวุโส ในบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก

ได้รับการรับรองและการเป็นพันธมิตร